Ministerie van Buitenlandse Zaken

Vacatures

Wilt u weten of dit bedrijf vacatures heeft die bij u passen ga dan naar vacatures.aanhetwerk.nu.

Bedrijfsinformatie

Algemeen
Het ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de totstandkoming, formulering en uitvoering van het Nederlands buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking. Om dit complexe terrein werkbaar te maken zijn vijf kerntaken geformuleerd. Deze kerntaken zijn: het bevorderen van internationale ordening, bevorderen van vrede, veiligheid en stabiliteit, Europese integratie, duurzame armoedevermindering en het bevorderen van bilaterale betrekkingen. Voor de uitvoering van deze taken zijn circa 5350 mensen beschikbaar voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Den Haag werken ongeveer 2050 medewerkers. Op de 154 ambassades, consulaten en permanente vertegenwoordigingen zijn 2000 uitgezonden en 1300 lokaal aangestelde medewerkers werkzaam.

Starten bij Buitenlandse Zaken
Het ministerie neemt jaarlijks 20 academici aan. Afgestudeerde academici starten als beleidsmedewerker doorgaans bij een van de directies van het ministerie. Sommigen worden echter reeds in hun eerste functie naar het buitenland uitgezonden. De inhoud van de functie verschilt per directie. In het algemeen houden beleidsmedewerkers zich bezig met het opstellen van beleidsadviezen en het signaleren en analyseren van beleidsontwikkelingen op een van de volgende werkterreinen: Europese integratie, asiel en migratie, politieke aangelegenheden/veiligheid, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, economie/handelsbevordering, culturele samenwerking/onderwijs/persvoorlichting, milieu, bilaterale betrekkingen, alsmede bij diverse stafdirecties.


Den Haag, Shanghai of New York Loopbaan mogelijkheden bij Buitenlandse Zaken zijn groot. Mobiliteit staat hoog in het vaandel. Juist omdat dit bijdraagt aan het in een breder perspectief kunnen plaatsen van eigen werkterrein. Mobiliteit wil zeggen dat alle medewerkers elke vier jaar een andere functie bekleden. Dat kan in Den Haag zijn of op een van onze vertegenwoordigingen wereldwijd.

Basisopleiding
Voordat startende beleidsmedewerkers bij het ministerie op een functie worden geplaatst, volgen zij verplicht een interne opleiding. De opleiding duurt circa 12 weken en is gebaseerd op het werkveld van BZ en bestuurskunde, in theorie en praktijk. Gedurende de opleiding maken deelnemers kennis met diverse theoretische inzichten over buitenlands beleid en leren vaardigheden om de verschillende beleidsinstrumenten te hanteren. Een studiereis naar een of meerdere Nederlandse vertegenwoordigingen in Europa maakt deel uit van het programma. Na 6 maanden komen de deelnemers nog een week bij elkaar. In deze week wordt op een aantal zaken uit de opleiding nader ingegaan en teruggekeken op de eerste maanden van de functie.

 

Algemeen

Weet u zeker dat u wilt verwijderen?

Weet u zeker dat u dit account wilt verwijderen?

Weet u zeker dat u deze competentie wilt verwijderen?

Weet u zeker dat u het rapport wilt versturen naar dit account met onderstaande tekst? Beste , In de bijlage kunt u uw persoonlijke testrapportage vinden. Dit is het resultaat van de testen die door u zijn ingevuld in de TestCASE. Met vriendelijke groet, Aanhetwerk.nu

Weet u zeker dat u dit functieprofiel wilt verwijderen?

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?

Weet u zeker dat u het spiegelen wilt afronden?

Weet u zeker dat u het toekennen van competenties aan functieprofielen wilt afsluiten?

U heeft basisonderwijs als hoogst afgeronde opleiding opgegeven.

U dient een hoogst afgeronde opleiding te selecteren.

Volgende pagina

Weet u zeker dat u uw account met alle gegevens wilt verwijderen?

Weet u zeker dat u deze testresultaten wilt verwijderen?

even geduld a.u.b.